Sídlo Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa

Sídlo Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa

Sídlo Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a zariadenie pre seniorov na Jakubovom námestí v Starom meste Bratislavy je príkladom nových intervencií v historickej mestskej štruktúre.