Služby

Projektovanie elektroinštalácií, slaboprúdových rozvodov, a silnoprúdových elektrotechnických zariadení a rozvodov do 52KV, bleskozvody a uzemnenie

 • prípojky a rozvody nízkeho napätia NN, priemyselné rozvody, domové inštalácie
 • prípojky a rozvod VN, trafostanice, VN rozvodne
 • svetelno-technické projekty, vizualizácie a simulácie osvetlenia interérov a exteriérov 
 • vonkajšie osvetlenie
 • štrukturovaná kabeláž pre počítačové siete, telefónne rozvody
 • televízne rozvody a priemyselná televízia (CCTV)
 • elektrická požiarná signalizácia (EPS)
 • požiarný evakuačný rozhlas
 • núdzové osvetlenie a centrálny batériový systém
 • pasívne bleskozvody a ochrana pred prepätím objektov
 • elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)
 • dochádzkové systémy
 • domáce dorozumievacie systémy
 • inteligentné inštalácie